lördag 26 februari 2011

Matusalem 7...

...är inne på sista versen. Tror att han lämnar oss snart. Då kommer det en lång post om Matusalem i allmänhet och 7:an i synnerhet.